PDF Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6

Book description

UNIVERSELE WERELDGESCHIEDENIS
Ontmoeting van het verleden, verklaring van het heden

De unieke opzet van deze nieuwe Universele Wereldgeschiedenis is het volmaakt doen samengaan van culturele en politieke geschiedenis, waardoor tekst en illustratie meer diepgang verkrijgen. Zo kan men met recht spreken van een cultuurhistorische presentatie die uw kennis en inzicht zal verrijken.
De fascinerende tekst en de honderden prachtige illustraties in kleuren en zwart-wit van de Universele Wereldgeschiedenis kregen vorm door een jarenlang intensief samenwerken van eminente wetenschapsmensen uit heel de wereld. Ieder van hen met een diepgaande kennis omtrent de feiten en de problematiek van zijn eigen terrein. Goethe's uitspraak, dat elke generatie de geschiedenis opnieuw dient te schrijven, is voor de redactie en de internationale uitgevers van de Universele Wereldgeschiedenis bewust een uitdaging geweest. Men weet eigenlijk vaak zo weinig over de achtergronden van vele gebeurtenissen en over de tijden waarin de mensen die voor ons leefden, werkten en stierven. Het boeiende van geschiedenis: wordt men er op de juiste wijze mee geconfronteerd, dan is het lezen, kijken en herbeleven een bijzonder fascinerende bezigheid!
Verhalen over oorlogen, revoluties en andere moordpartijen, hoe ingrijpen en beslissend deze ook zijn geweest, zijn allerminst het enige dat valt op te tekenen over een voorbije tijd.
De loop der gebeurtenissen in onze wereld, zoals die hier in de Universele Wereldgeschiedenis wordt beschreven, is daarom niet meer een verhandeling over vorsten en hun oorlogen of hun 'mariages de raison'. Het is de historie van de mens in een ontwikkelingsgang van vele eeuwen, in haar totale samenhang van cultuur en politiek, dus tevens cultuurhistorisch.

Mensen van nu schrijven over mensen van toen.

De mens van nu leeft in een steeds sneller veranderende maatschappij. Hij leeft bewuster, actiever, wil méér weten, wil déélnemen aan het zich wijzigende cultuurpatroon, wil ook meer weten over het 'hoe' en het 'waarom'. De Universele Wereldgeschiedenis biedt hem de verklaring van het heden en de ontmoeting met het verleden volgens een nieuw concept.

Deel 6: De grote culturen buiten Europa – De renaissance in Europa

Onder redactie van Golo Mann en August Nitschke

De auteurs: Hermann Trimborn (Dr. rer. pol., Hoogleraar Volkenkunde, Universiteit Bonn), A.K. Majumdar (Joint Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay), Hans H. Frankel (Hoogleraar Chinese Letterkunde, Yale University), Frederick W. Mote (Hoogleraar Chinese Geschiedenis, Princeton University), Walther Heissig (Dr. phil., Hoogleraar Mongoolse Filologie en Geschiedenis, Universiteit Bonn), Friedrich Merzbacher (Dr. jur., Dr. phil., Hoogleraar Rechtswetenschap en Kerkelijk recht, Universiteit Innsbruck), Eugenio Garin (Hoogleraar Geschiedenis der Filosofie, Universiteit Florence), Richard Konetzke (Dr. phil., Hoogleraar Iberische en Latijnsamerikaanse Geschiedenis, Universiteit Keulen)

Eindredactie Nederlandse vertaling deel 6: Prof. Dr. W. Ph. Coolhaas, Prof. Dr. J. C. Heesterman, Prof. Dr. F. W. N. Hugenholtz, Prof. Dr. A. F. P. Hulsewé, Dr. L. F. Janssen, Dr. A. H. Nauta, Prof. Dr. E. H. Waterbolk, Dr. R. A. M. van Zantwijk
Bureauredactie: Johan H.A. Jansen

INHOUD
- Golo Mann – August Nitschke: Inleiding (Vertaling: Dr. L.F. Janssen)
- Hermann Trimborn: Precolumbiaans Amerika (Vertaling: H. Jansen-Ebing; Eindredactie: Dr. R.A.M. van Zantwijk)
- A.K. Majumdar: Indië in de middeleeuwen (Van het midden van de zesde eeuw tot het einde van de mughal-tijd) (Bewerking: Drs. D.H.A. Kolff; Eindredactie: Prof. Dr. J.C. Heesterman)
- Hans H. Frankel: China in de vroege middeleeuwen (Vertaling: M. Gumbert-Hepp; Eindredactie: Prof. Dr. A.F.P. Hulsewé)
- Frederick W. Mote: China van de Soeng- tot de Tj'ing-dynastie (Vertaling: M. Gumbert-Hepp; Eindredactie: Prof. Dr. A.F.P. Hulsewé)
- Walther Heissig: Het Mongoolse wereldrijk (Vertaling: D. Ouwendijk; Eindredactie: Dr. A.H. Nauta)
- Friedrich Merzbacher: Europa in de vijftiende eeuw (Vertaling: D. Ouwendijk; Eindredactie: Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz)
- Eugenio Garin: De cultuur van de renaissance (Vertaling: D. Ouwendijk; Eindredactie: Prof. Dr. E.H. Waterbolk)
- Richard Konetzke: De ontdekking van de overzeese wereld (Vertaling: Drs. P.J. Drooglever; Eindredactie: Prof. Dr. W.Ph. Coolhaas)

Dit deel bevat 103 foto's in zwart-wit, 16 reproducties in kleur, 6 facsimile's, 20 kaarten en grafieken

© Nederlandse editie: Heideland-Orbis N.V., Hasselt 1976
ISBN 90 291 5720 8 (cpl.)
90 291 5726 7 (dl. 6)
wettelijk depotnr. deel 6 D/1976/0022/2
voor Nederland: Scheltens & Giltay N.V., Den Haag
ISBN 90 6158 311 X (compl.)
90 6158 371 3 (dl. 6)
Oorspronkelijke titel: Propyläen Weltgeschichte
© by Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-Berlin
Kaarten in de tekst: E. Armgardt en K. Willke
© alle afbeeldingen in dit deel
by Verlag Ullstein G.m.b.H. Frankfurt a.M.-Berlin

Download «Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6» PDF

19.02.2014

Tag cloud: universele, wereldgeschiedenis,, deel, cheap download, pdf, 1 usd, pdf, golo mann

Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6 PDF ebook download
Download PDF

Book info

Title
ISBN
Author
PublisherUitgeverij Scheltens & Giltay N.V., Den Haag; Uitgeverij Heideland-Orbis N.V., Hasselt
Pages count680
File size3.9 Mb
eBook formatHardcover, (torrent)En
Book rating0 (0 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Universele Wereldgeschiedenis, Deel 6, read this: